Hlasování bylo ukončeno,
známe výsledky.

Nejoblíbenější místo pro koupání a relax u vody?
Ideální místo pro konání kongresových akcí?
Nejpříjemnější lokalita pro venkovskou turistiku?
Na tyto otázky známe odpovědi.

Jaroslav Hrubý – kastelán zámku Linhartovy

Domovem Krnovák, duší již 16. rokem kastelán zámku v Linhartovech, kterému věnuje všechen svůj pracovní i volný čas. Jaroslav Hrubý je pedagog, organizátor a kurátor výstav, všestranný podporovatel regionu s přesahem do zahraničí. Zejména jeho zásluhou se zájem návštěvníků podařilo navýšit z pár stovek na ročních 15 až 20 tisíc. Provoz na zámku byl v roce 2021 z důvodu rozsáhlých sanačních a rekonstrukčních prací přerušen. Víc jak roční neuvěřitelné pracovní nasazení a každodenní aktivity kastelán věnoval vytváření ojedinělé expozice Papírový svět hraběte Sedlnického – asi stovky papírových historických postav v životní velikosti a v dobovém oblečení. I přes nečekaně „ztracenou“ turistickou sezónu se expozice stává příslibem dalšího navýšení návštěvnosti zámku pro rok 2022.

www.zameklinhartovy.cz