Hlasování bylo ukončeno,
známe výsledky.

Nejoblíbenější místo pro koupání a relax u vody?
Ideální místo pro konání kongresových akcí?
Nejpříjemnější lokalita pro venkovskou turistiku?
Na tyto otázky známe odpovědi.

Podmínky soutěže „Ceny cestovního ruchu destinace Severní Morava“

Smyslem soutěže „Ceny cestovního ruchu destinace Severní Morava“ je představit a ocenit výjimečné projekty v oblasti cestovního ruchu a vyzdvihnout osobnosti, které svou soustavnou prací turismus v Moravskoslezském kraji rozvíjí.

Pořadatelem soutěže je Moravian-Silesian Tourism, se sídlem Střelniční 78/16, 702 00 Ostrava, IČ: 02995832.

Soutěž se koná pod záštitou Jana Krkošky, hejtmana Moravskoslezského kraje, a ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Ze soutěže (vč. nominace) jsou vyloučeny:

  • osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
  • osoby mladší 18 let

Na průběh soutěže dohlíží odborná hodnotící komise složena z pěti členů. Těmi jsou:

  • Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje
  • Martin Radvan, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • Petr Koudela, jednatel Moravian-Silesian Tourism
  • Lucie Ševčíková, vedoucí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • Ivana Frýdlová, destinační manažer Moravian-Silesian Tourism

Ceny budou uděleny v následujících pěti soutěžních kategoriích:

I. Nejlepší počin v cestovním ruchu

Projekt z oblasti cestovního ruchu, který se v roce 2023 na území Moravskoslezského kraje realizoval či významným způsobem inovoval, a který má pozitivní dopad na návštěvnost regionu.

II. Osobnost cestovního ruchu

Osoba, která svou usilovnou prací významně napomáhá rozvoji cestovního ruchu v Moravskoslezském regionu.

III. Kongresová turistika a eventy

Hledáme nejlepší eventový prostor v Moravskoslezském kraji, pro konání konferencí a workshopů.

IV. Koupání a relax

Příjemné a klidné místo pro relaxaci a odpočinek u vody na severní Moravě a Slezsku.

V. Venkovská turistika

Venkovská stavení, usedlosti nebo farmy, které nabízí odpočinek i skvělý zážitek.   

Hlasování

V kategorii I a II nominuje a hlasuje pouze odborná veřejnost v cestovním ruchu, tzn. odborníci pracující v cestovním ruchu a dobře se orientující v místních poměrech. Finální nominace schvaluje odborná komise. Hlasující volí jeden z nominovaných počinů a jednu nominovanou osobnost. Odborná veřejnost je interně oslovena pořadatelem s žádostí o spolupráci na této soutěži.

Hlasování pro kategorie III, IV a V je otevřeno široké veřejnosti a probíhá na webových stránkách www.cenycr.cz v termínu stanoveném na www.cenycr.cz. Jedna osoba může hlasovat ve všech třech kategoriích, avšak vždy pouze jednou, a to z předem vybraných subjektů. Nominované subjekty schvaluje odborná komise.

Vyhlášení

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 1. března 2024 formou galavečeru v ostravském Trojhalí.  

Kontakt na pořadatele

Martin Lev, martin.lev@mstourism.cz